Goede Doelen Week Well

Goede Doelen Week Well

Text 1 for templates requiring this text

Goede Doelen Week Well

* De goede doelen week 2016 wordt gehouden in week 20 van 17 t/m 20 mei.

* De lokale verdeling van de opbrengsten van Jantje Beton en het Prins Bernhard Cultuurfonds zijn bekend voor de komende jaren, lees meer..

* Kijk onder Jaargangen voor meer informatie over de gezamenlijke collecte van de GDWW in voorgaande jaren.


Ontstaan van de Goede Doelen Week Well
In navolging van andere dorpen in Noord-Limburg ontstond in 2009 het plan om te komen tot een gezamenlijke collecte van goede doelen in Well. Collecteleiders van goede doelen hebben de nodige moeite collectanten te behouden en nieuwe te werven. Ook is er een ‘collectemoeheid’ bij burgers aan het ontstaan nu steeds meer goede doelen en lokale en regionale verenigingen langs de deur komen.

Bij een gezamenijke collecte wordt er één keer aangebeld bij de dorpelingen voor meerdere goede doelen.
Verder voordeel is de goede bezetting in de buitengebieden door het vergrote samengevoegde collectantenbestand.

Als belangrijkste nadelen worden gezien dat de landelijke mediacampagnes niet meer aansluiten op een lokale collecte en verminderde profilering van het goede doel. Dat laatste bezwaar menen wij te kunnen ondervangen door regelmatige lokale publicaties en deze website waar de goede doelen worden gepromoot.

De deelnemende goede doelen:

Deze website is bedoeld om de Wellse bevolking, collectanten en overige geïnteresseerden te informeren over het hoe, wanneer en waarom van de gezamenlijke collecte. Blijf deze website bezoeken om de voortgang te volgen.
In het draaiboek van de collecte vindt u alle informatie.


Laatste update:
19-05-2017 13:03:20